Dagordning

Hela dagordningen
Formalia
Formalia
Formalia
Formalia
Beslut
Beslut
§9a Fyllnadsval
§10 Meddelanden
Framtida
Meddelande
§10a Sektionsstyrelsen
§10b Kårledningen
§10c Focumateriet
§10d Studienämnden (SNF)
Rapport
§11a.i Verksamhetsberättelse
§11a.ii Revisionsberättelse
§11a.iii Ansvarsfrihet
Beslut
§12a Verksamhetsplan
§12b Budget
Beslut
§13a Uppstädning av styrdokument (2:a läsningen)
§14 Motioner
Framtida
Beslut
§14a Förflyttandet av invalet av memeposter samt sektionsnörd för underlättandet av sektionsmötet LP3
§14b Sluta kräva inval innan motioner och propositioner
§14c Ändra Fabiolas stadga
Valärende
§15a.i Val av Dragos
Valärende
§15b.i Val av 2 lekmannarevisorer
Valärende
§15c.i Val av 3–7 ledamöter
Valärende
§15d.i Val av sektionsordförande
§15d.ii Val av vice sektionsordförande
§15d.iii Val av sektionskassör
§15d.iv Val av sekreterare
§15d.v Val av skyddsombud (SAMO)
§15d.vi Val av informationsansvarig
Valärende
§15e.i Val av 2–3 fristående ledamöter
Valärende
§15f.i Val av talman
§15f.ii Val av vice talman
§15f.iii Val av sekreterare
Valärende
§15g.i Val av kapten
§15g.ii Val av automatpirat
§15g.iii Val av kistväktare
§15g.iv Val av 0–5 ledamöter
Valärende
§15h.i Val av sexmästare
§15h.ii Val av sexreterare
§15h.iii Val av kassör
§15h.iv Val av 0–6 ledamöter
Valärende
§15i.i Val av överste
§15i.ii Val av rustmästare
§15i.iii Val av skattmästare
§15i.iv Val av 0–7 adjutanter
Valärende
§15j.i Val av ordförande
§15j.ii Val av vice ordförande
§15j.iii Val av kassör
§15j.iv Val av sekreterare
§15j.v Val av kandidatansvarig
§15j.vi Val av masteransvarig
§15j.vii Val av veckobladerist
§15j.viii Val av matansvarig
Meddelande
Valärende
Formalia

Sektionsmöte på Zoom

Ruben Seyer 12:07, 21 sep 2020

Sektionsmötet LP4 äger rum den 6 maj kl. 17.15.

Klicka här för att komma till Zoom-registreringen. Glöm inte att samtidigt registrera dig på denna sidan om du inte har gjort det (se information nedan).

Klicka här för hjälp om hur sektionsmöten går till via Zoom.

Välkommen till sektionsmötet!

Johan Winther 00:04, 16 feb 2018

Klicka här för att få veta hur Röstsystem fungerar, och vad du behöver göra inför mötet!

Klicka här för info om hur sektionsmöten går till!