§15j Personval: SNF

Stängd

Underpunkter

§15j.i Val av ordförande
§15j.ii Val av vice ordförande
§15j.iii Val av kassör
§15j.iv Val av sekreterare
§15j.v Val av kandidatansvarig
§15j.vi Val av masteransvarig
§15j.vii Val av veckobladerist
§15j.viii Val av matansvarig

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.