§15h Personval: F6

Stängd

Underpunkter

§15h.i Val av sexmästare
§15h.ii Val av sexreterare
§15h.iii Val av kassör
§15h.iv Val av 0–6 ledamöter

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.