§15g Personval: Focumateriet

Aktuell punkt:

§1 Mötets öppnande

Underpunkter

§15g.i Val av kapten
§15g.ii Val av automatpirat
§15g.iii Val av kistväktare
§15g.iv Val av 0–5 ledamöter

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.