§15f Personval: Talmanspresidiet

Aktuell punkt:

§1 Mötets öppnande

Underpunkter

§15f.i Val av talman
§15f.ii Val av vice talman
§15f.iii Val av sekreterare

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.