§15d Personval: Sektionsstyrelsen, kärnstyret

Stängd

Underpunkter

§15d.i Val av sektionsordförande
§15d.ii Val av vice sektionsordförande
§15d.iii Val av sektionskassör
§15d.iv Val av sekreterare
§15d.v Val av skyddsombud (SAMO)
§15d.vi Val av informationsansvarig

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.