§12 Preliminär verksamhetsplan och budget Sektionsstyrelsen

Aktuell punkt:

§1 Mötets öppnande

Underpunkter

§12a Verksamhetsplan
§12b Budget

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.