§12 Preliminär verksamhetsplan och budget Sektionsstyrelsen

Stängd

Underpunkter

§12a Verksamhetsplan
§12b Budget

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.