§17 Dumvästutdelning

Aktuell punkt:

§1 Mötets öppnande

Voteringar

vem e dummast - Avslutad
vem e dummast - Avslutad

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.