§14 Motioner

Stängd

Underpunkter

§14a Förflyttandet av invalet av memeposter samt sektionsnörd för underlättandet av sektionsmötet LP3
§14b Sluta kräva inval innan motioner och propositioner
§14c Ändra Fabiolas stadga

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.