§13 Propositioner

Stängd

Underpunkter

§13a Uppstädning av styrdokument (2:a läsningen)

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.