§13 Propositioner

Aktuell punkt:

§1 Mötets öppnande

Underpunkter

§13a Uppstädning av styrdokument (2:a läsningen)

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.