§10 Meddelanden

Aktuell punkt:

§1 Mötets öppnande

Underpunkter

§10a Sektionsstyrelsen
§10b Kårledningen
§10c Focumateriet
§10d Studienämnden (SNF)

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.