§8 Meddelanden

Aktuell punkt:

§18 Mötets avslutande

Underpunkter

§8a Base

Voteringar

Inga voteringar för denna dagordningspunkt.

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.