§14b "Motion om Vegetarisk sektion"

Aktuell punkt:

§18 Mötets avslutande

Voteringar

Votering om vegetarisk sektion - Avslutad
Votering om Vegetarisk sektion - Avslutad
Votering om Vegetarisk sektion - Avslutad

Dokument

Inga dokument för denna dagordningspunkt.